Giá dầu tiếp tục tăng

Giá dầu tiếp tục tăng

Tính từ giữa tháng 9/2018 cho đến nay, dự trữ dầu thô nội địa Mỹ đã tăng đến 48 triệu thùng.