Vì sao nên tránh xa xe cỡ lớn?

.

Vì sao nên tránh xa xe cỡ lớn?

Dưới đây là một số kinh nghiệm khi tham gia giao thông cùng các loại xe cỡ lớn trên đường, đặc biệt là ở những đường cho phép vận tốc tối đa lớn:

Như Phúc
Đồ họa: Vũ Toản

Trang gốc: Nguồn: www.tin247.com