Hơn 800.000 liều vắc xin 5 trong 1 sắp được nhập khẩu về Việt Nam

.

Vắc xin ComBE Five (số Giấy đăng ký lưu hành: QLVX-1040-17; do Công ty Biological E, Ấn Độ sản xuất) sẽ được sử dụng thay thế cho vắc xin Quinvaxem đã được sử dụng trước đây do hiện nay nhà sản xuất (Tập đoàn Janssen tại Hàn Quốc) đã ngừng sản xuất loại vắc xin này trên toàn thế giới.

Để đảm bảo cung ứng kịp thời vắc xin 5 trong 1 cho Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và đảm bảo hiệu quả của công tác tiêm chủng, Cục Quản lý Dược đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia chủ động liên hệ và tiến hành các thủ tục có liên quan để kịp thời nhận viện trợ hoặc mua sắm vắc xin ComBE Five theo đúng cơ chế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các cơ quan này khẩn trương báo cáo tên và địa chỉ cơ sở được ủy quyền nhập khẩu vắc xin ComBE Five theo đúng yêu cầu của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 7740/QLD-KD ngày 4/5/2018.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề nghị hai đơn vị trên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát các đơn vị, địa phương trong việc triển khai sử dụng vắc xin ComBE Five (bao gồm cả công tác an toàn tiêm chủng) và kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề mới phát sinh (nếu có), đặc biệt trong giai đoạn triển khai tiêm chủng trên quy mô nhỏ tại 7 tỉnh/thành phố trong tháng 6-7 trước khi tổ chức triển khai chuyển đổi sử dụng vắc xin trên phạm vi toàn quốc.

Loại vắc xin nào sẽ thay thế Quinvaxem?

Loại vắc xin thay thế Quinvaxem sẽ do Ấn Độ sản xuất và được triển khai trên toàn quốc vào tháng 6-7.

Nguồn: news.zing.vn