BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.
Ảnh minh họa. (Ảnh:M.P)

Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm, 1 tuần giảm lần lượt 0,21%/năm và 0,15%/năm xuống mức 4,39%/năm và 4,52%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng lãi suất tăng nhẹ 0,03% lên mức 4,69%/năm.

Đối với các giao dịch USD hiện lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng cũng có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể: lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm nhẹ lần lượt 0,02%/năm; 0,06%/năm và 0,12%/năm xuống mức 2,01%/năm; 2,09%/năm và 2,24%/năm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất huy động VND đang phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm. 

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với lãi suất cho vay bằng USD đang phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

M.P Nguồn: dangcongsan.vn