Lương cấp cán bộ quản lý của Vicem là 850 triệu đồng/năm

.

 

Lương cấp cán bộ quản lý của Vicem là 850 triệu đồng/năm - Ảnh 1                                               Ảnh minh họa

Con số này cao hơn kế hoạch gần 11 triệu, khiến quỹ tiền lương của doanh nghiệp dành cho người quản lý bị đội thêm một tỷ đồng. Trước đó, quỹ lương kế hoạch được xác định là 7,8 tỷ đồng dựa trên năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty. Nếu năng suất lao động cùng lợi nhuận tăng thì lương tăng, và ngược lại.

Vicem đặt kế hoạch thu nhập bình quân mỗi tháng của nhóm cán bộ quản lý năm nay giảm còn 59 triệu đồng. Đối với hơn 13.700 lao động tại công ty mẹ, các đơn vị thành viên và doanh nghiệp sở hữu cổ phần chi phối, thu nhập bình quân dự kiến xấp xỉ 12,7 triệu đồng.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay ước tính tăng nhẹ lên mức 36.450 tỷ đồng và 2.660 tỷ đồng. Một trong những nhân tố quan trọng giúp công ty hoàn thành kế hoạch này là thuế xuất khẩu xi măng từ tháng 2/2018 chỉ còn 0%.

Năm 2017 so với 2016 đạt kết quả tốt: lợi nhuận kế hoạch 942 tỷ đồng, đạt 1.282 tỷ đồng (đạt 136% so với năm ngoái). Năng suất lao động tăng 132,38% so với năm 2016. Đây là căn cứ tính lương cho người quản lý. Theo quy định, nhóm cán bộ được nhân thêm hệ số theo quy định là 1,2 theo quy định.

Cụ thể 59 triệu nhân lên là xấp xỉ 71 triệu đồng/tháng. Vicem đã giải trình và Bộ Xây dựng đã có văn bản phê duyệt tiền lương của tổng công ty được ký ngày 12/2/2018 quyết toán tiền lương của người quản lý.

GIANG ĐÔNG

Nguồn: baodansinh.vn