Tổng cục Đường bộ kiểm tra đột xuất thu phí tại trạm Dầu Giây

.
Nguồn: vietnambiz.vn