Giải pháp cho 7.000 căn hộ tái định cư đang bỏ trống

.
Nguồn: vietnambiz.vn