15 DN sẽ được trao chủ trương đầu tư các dự án về du lịch tổng vốn 32.300 tỉ tại miền Trung - Tây Nguyên

.
Nguồn: vietnambiz.vn